به گزارش برنا، به دنبال خداحافظی شهاب حسینی از  فضای مجازی سحر زکریا در واکنش به این حرکت سوپراستار ایران نوشت:

«آخی چه بد شد حالامردم چه کنند نیستی، ولی خوب می آیی پول در میاری، البته شاید هم از مالیاتی که قرار است از کاربران بگیرند ترسیدی . آقای محترم مردم آنقدر گرفتارندکه رفتن من و تو فرقی به حالشان ندارد. در ضمن چند وقت دیگر برمی گردی چون حتما یه دوستی می گه شهاب نرو و تو قانع می شوی.»

سحر زکریا پیش از این نیز در واکنش های مشابهی شهاب حسینی را به بی تفاوتی نسبت به وضعیت مردم متهم کرده بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: