به گزارش برنا، کتاب "فرهنگِ کارآفرینی و کار آفرینیِ فرهنگی" در سال ۱۳۹۶ ، توسط انتشارات سنجش و دانش در ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده بود.

این کتاب در ۱۵۰ صفحه به رشته تحریر درآمده که شامل سه فصل است و در مجموع به ۶۵ مبحث متنوع در خصوص کارآفرینی بطور کلی و کارآفرینیِ فرهنگی به شکل تخصصی می پردازد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: