به گزارش برنا، سه شنبه ۱۷فروردین ماه‌ در برنامه « سرزمین من » که مجله رادیویی با محوریت رویدادهای تاریخی-فرهنگی و اجتماعی است به موضوع کرونا و‌اهمیت حفظ روحیه در این شرایط پرداخته شده  و در این زمینه با یک روانشناس گفت و گو می شود.

در این برنامه قیام شیخ محمد خیابانی در گفت و گو‌با استاد تاریخ از تبریز شرح داده می شود  و در بخشی دیگر «آوان مجدی» یک اثر از آذر بایجان شرقی معرفی می شود.

بخش «هرگز رهایم مکن» با موضوع انتظار فرج و دلنوشته هایی برای امام زمان عج به قلم استاد خلیلی  است و همچنین بخش های«امروز در تاریخ سرزمین من»و «انتخابات در سرزمین من» نیز در قالب روایت گوینده پخش می شود.

در « سرزمین من» امروز به واقعه ورود آمریکا به جنگ جهانی اول 1941 در گفت کو با استاد تاریخ پرداخته می شود و مطالبی  در باره سر آغاز حضور استعماری آمریکا در جهان بیان می شود.

بخش دیگری از این برنامه با عنوان«کرونا بیماری قرن» است که با توجه به شروع موج چهارم کرونا در کشور و قرمز و نارنجی شدن شهرها در گفت و با یک روانشناس در باره داشتن روحیه خوب در این شرایط  توصیه هایی به شنوندگان می شود.

برنامه «سرزمین من » به تهیه کنندگی « امیررضا راز» ساعت ۱۲:۴۵روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موج ای ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: