به گزارش برنا، محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی با اشاره به انقزاض نسل سازنده موسیقی سنتی  مردم پسند تاکید کرد که در حوزه موسیقی ما متولی درست نداریم.

وی در بخشی از سخنان خود تاکید می کند: عزیزانم یک نکته ظریف را در نظر داشته باشید

بنده عرض نکردم موسیقی اصیل ایرانی بطور کلی در معرض انقراض است. عرض بنده این بود که آن نوع موسیقی پاپیولار یا مردم پسند که با نغمه هایی همچون سه گاه و ابوعطا و افشاری و بیات ترک و امثالهم در تیراژ وسیع در جامعه فراگیر شود نسلش منقرض شده.

آهنگ هایی نظیر ساخته های استادان انوشیروان روحانی، جهانبخش پازوکی، محمد حیدری، فضل اله توکل و امثالهم دیگر تولید نمی شود و اصولا این نوع موسیقی طی سالیان گذشته از سوی آن دسته از اهالی هنر که سکان هدایت موسیقی را در دست داشته اند سطح پایین قلمداد شده و با واژه هایی تحقیر آمیز همچون مطربی و کاباره ای و خالطوری به حاشیه رانده شده اند . چه اینکه حداقل بخش قابل توجه تولیدات موسیقی پاپ یا مردم پسند ایران باید همچون این گونه موسیقی ها با نغمه های ایرانی و در پرده های ایرانی ساخته و ارائه گردد. حتی ارکستر ملی ما هم سالهاست نغمه ای در پرده های سه گاه و ابوعطا و افشاری و... ننواخته است.در حالی که هیچ منعی از سوی دولت برای اجرای نغمه های سه گاه و ابوعطا و افشاری در ارکستر ملی وجود نداشته و ندارد.

به اعتقاد بنده بخش کوچکی از این تقصیر و کوتاهی بر عهده ما اهالی موسیقی و هنر می باشد. البته بخشی خیلی کوچک. خیلی خیلی کوچک. و باز هم کوچکتر... !!!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: