به گزارش برنا، این برنامه در قالب مجله ای با محوریت مدیریت خشم در گروه بهداشت و روان رادیو سلامت تولید و روانه آنتن می شود. در این برنامه افرادی که به دلیل پرخاشگری ناشی از عدم کنترل خشم دارای پرونده قضایی هستند، بررسی می شوند و در خلال این بررسی با حضور کارشناس مربوطه علت شناسی نیز می شود.

در برنامه روز پنجشنبه 24 تیر ماه پرونده مرد معتادی بررسی می شود که به دلیل اعتیاد و پرخاشگری به خانواده اش آسیب زده است. در این برنامه دکتر لادن فتی (روانشناس و مشاور خانواده) و دکتر مهرنوش دارینی (روانپزشک) حضور دارند و ضمن بررسی پرونده به شنوندگان آموزش می دهند که چطور خشم خودشان را کنترل کنند، زیرا گاهی کنترل نکردن خشم منجر به عواقب بسیار تلخ و دردناکی خواهد شد.

آیتم یک آن به روایت برشی از زندگی یک فرد که دستخوش پرخاشگری شده است، اختصاص دارد. آیتم خشم در مشت، راهکارهای کنترل خشم را آموزش می دهد. آیتم خشم و هیاهو موضوع رفتارها و هیجان های مرتبط با خشم و پرخاشگری را مورد بررسی قرار می دهد. سارا شریفی تهیه کننده و دکتر حامدرضا مهتدی مجری کارشناس برنامه هستند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: