به گزارش برنا، کتاب «زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار» شامل چهار گفتار در حوزه دنیاگرایی ، دین و فرهنگ است که سه گفتار از تیلور و یک گفتار از فرهنگ رجایی- استاد فلسفه سیاسی دانشگاه کارلتون کاناداست - ضمن این که او پیشگفتار مبسوط و نوشتن نتیجه (موخره) را نیز به عهده داشت. پرسش مستتر در عنوان «زندگی فضیلتمند در عصر سکولار» را می توان این گونه بازنوشت : چگونه می توان در جهان و دورانی که براساس جهان بینی سکولار همه شمول بنا شده، شکل گرفته و قاعده بازی آن به شرط همه حضوری اراده انسان سامان داده شده ، یک زندگی فضیلتمند و موفق داشت؟

در بخشی از پیشگفتار کتاب می‌خوانیم: اهل بصیرت و صاحبدلان، خواه اهل دین و خواه اهل جهان‌بینی سکولارِ انسان حضور، خوب می‌دانند که بحران اصلی بشرِ امروز همان است که همیشه انسان را به خود مشغول داشته و آن جز تشنگی برای یک زندگی موفق از نظر کمی، و معنادار از جهت کیفی، نیست. البته آنان که درد دین دارند، به دلیل اعتقاد و باور دینی، این موضوع را بهتر در می‌یابند زیرا آن‌ها می‌خواهند هم دیندار بمانند و هم در جهان بازیگر و نقش‌آفرین باشند. به همین دلیل، تشنگی اصلی امروز همان پرسش همیشگی انسان‌ها است که چگونه می‌توان هم موفق بود و هم معنادار و با کیفیت زندگی کرد؟ آن‌چه این پرسش را مهم‌تر و از جهاتی عاجل‌تر می‌کند این‌که مرحله امروز تمدنی بشر، که بر تجدد بنا شده است، ظاهرا با کل تجربه تاریخی بشر در تضاد است. پس چالش این است: چگونه می‌توان در عصری که به تعبیر بصیرت‌آمیز مارشال برمن، به تبع مارکس، «همه چیزهای استوار به هوا مبدل می‌شوند»، کمیت و کیفیت را به‌طور متناسب در هم آمیخت؟ پرسش مستتر در عنوان زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار را می‌توان این‌گونه بازنوشت: چگونه می‌توان در جهان و دورانی که بر اساس جهان‌بینی سکولارِ همه شمول بنا شده، شکل گرفته، و قاعده بازی آن به شرط همه حضوری اراده انسان سامان داده شده (به همین دلیل وسوسه تفرعن و خودمدار شدن در همه‌جا حاضر و ناظر است) یک زندگی فضیلت‌مند و موفق داشت؟ دو مفهومِ مهم در کناکنش مداوم هستند؛ یکی «زندگی فضیلت‌مند» و دیگری «سکولار انسان حضور». مراد از زندگی فضیلت‌مند وضعیتی است که جنبه کمی و جنبه کیفی زندگی بشر، هر دو، به وجهی سامان یابد که هر دو جایگاه و مصداق مناسب خود را داشته باشند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: