به گزارش فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا ، آسترید لیندگرن، نویسنده شهیر سوئدی و صاحب کتاب هایی چون پی پی جوراب بلند و کارلوس روی پشت بام است که در سال 2002 میلادی و در سن 94 سالگی دار فانی را وداع گفت. دولت سوئد در راستای گرامی داشت یاد وی مسابقه ای جهانی را به نام وی پایه گذاری کرده که هر ساله در این کشور برگزار می شود.

هدف از اهدای این جایزه تقویت و بالا بردن کیفیت در ادبیات کودک و نوجوان و ارتقاء حقوق کودکان در جهان نام برده شده است.

پیش از این هوشنگ مرادی کرمانی، مصطفی رحماندوست، پژمان رحیمی زاده به عنوان دیگر هنرمندان ایرانی از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان سه شورای معرفی کننده نویسندگان و فعالان عرصه ادبیات کودک و نوجوان کشور به جایزه آستریدلیندگرن و همچنین جایزه هانس کریستین اندرسون که از آن به عنوان نوبل ادبیات کودک و نوجوان نیز نام برده می شود معرفی شده بودند.

استاد ادبیات کودکان، نویسنده و متخصص آموزش و پرورش از شخصیت های برجسته فرهنگی است که بیش از شش دهه در توسعه آموزش و پرورش، فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان کوشیده و در این روند یکی از چهره های تاثیرگذار یک قرن اخیر در ایران بوده است.

میرهادی از بنیان گذاران شورای کتاب کودک است و از سال 1358 تاکنون سرپرستی تدوین و تالیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشته است. فرهنگنامه ای که به جلد چانزدهم رسیده و سه جلدی بعدی آن نیز آماده انتشار است.

برای جایزه آستریدلیندگران، در سال 2016، کانون پرورش فکری مطصفی رحماندوست و شورای کتاب کودک، هوشنگ مرادی کرمانی را در بخش نویسندگی و پژمان رحیمی زاده را در بخش تصویرگری معرفی کردند.