به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه انتشارات قدیانی، این مؤسسه که هر سال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضوری فعال و پرتوان داشته، در بیست و نهمین دوره ی نمایشگاه نیز با ۲۲۶۰ عنوان کتاب میزبان علاقه مندان خواهد بود. که از این تعداد ۲۳۶ عنوان چاپ اول است.

 

مؤسسه ی انتشارات قدیانی، توانسته درسال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ تا بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی تهران تعداد ۲۳۶ عنوان کتاب چاپ اول را به بازار نشر کشور عرضه نماید. از این تعداد ۱۳۳ عنوان به تألیفی ها اختصاص داده شده است که این مسأله با توجه به غلبه ی ترجمه بر تألیف در صنعت نشر کشور، امیدوار کننده است.

 ۶۱ عنوان از چاپ اولی ها در اردیبهشت ۹۵ به چاپ رسیده است. البته کتاب های نشر قدیانی تنها به چاپ اولی های آن محدود نمی شود بلکه ۲۰۲۴ عنوان از کتاب هایی که این مؤسسه در بیست و نهمین دوره ی نمایشگاه ارائه می دهد جزو تجدید چاپی ها می باشد.

بیست و نهمین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد که انتشارات قدیانی میزبان کودکان و نوجوانان و مراجعه کنندگان از سراسر کشور می باشد.