به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ در این نشست که به بررسی بازنمایی کلیشه های جنسیتی در برنامه های صدا و سیما اختصاص داشت دکتر منتظر قائم با تاکید بر نقش صدا و سیما در تثبیت این کلیشه ها گفت گفتمانی در برنامه دورهمی بین مجری و سازنده این برنامه مهران مدیری که یک مرد متوسط سنتی و عرفی ایرانی است و زنان شرکت کننده به عنوان مهمان برنامه که نقش  کلیشه های جنسیتی در جامعه را پذیرفته اند، شکل می گیرد که به محقق نشان می دهد این گفتمان  بر اساس نگاهی مشترک از هر دو طرف شکل گرفته است.

دکتر راودراد هم در این نشست با بیان اینکه تحلیل ایشان از این موضوع به دلیل زمان کم در پرداختن به این موضوع صحبت های ما علمی نیست و تنها بیان بازتاب هایی درباره این برنامه است، گفت: از نظر من مهران مدیری به عنوان یک هنرمند خلاق در طنز اجتماعی شناخته شده که در دوره های مختلف خلاقیت های مشخصی از خود بروز داده است  و بحث من بحث ارزشیابی هنری ایشان نیست، ما به مسائل اجتماعی می پردازیم که درلابه لای این آثار به آن پرداخته می شود و در ناخودآگاه ما تاثیر می گذارد. من برای این که به مهران مدیری برسم باید بگویم که برنامه های صدا و سیما از باب تحلیل جنسیتی چگونه است، به این دلیل که مهران مدیری الان در صدا و سیما کار می کند و برنامه های او در صدا و سیما پخش می شود.