به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، احمد شهریاری معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صداوسیما امروز ۱۵ آبان سیدمحمود اسلامی را به سمت مدیرکل مالی و اداری معاونت سیما منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل مالی و اداری معاونت سیما منصوب می شوید.

با توجه به جایگاه و نقش خطیر آن اداره کل انتظار می رود برای تحقق اهداف و ماموریت های مرتبط در آن حوزه برنامه های مناسب و مطلوبی تدوین و اجرا کرده و به موارد زیر توجه ویژه ای داشته باشید.

-تلاش برای اجرای کارآمد همه فعالیت ها و امور مربوطه آن معاونت مبتنی بر کارشناسی دقیق و عالمانه توام با نظارت مستمر و اثربخش.

-شناسایی و برآورد دقیق منابع مالی و بودجه آن معاونت و توزیع مناسب و قانونمند آنها.

-توسعه و به روز رسانی سیستم های جامع اطلاعاتی در زمینه برنامه ها، فعالیت ها و عملکرد حوزه سیما.

- همکاری دقیق و منظم با مرکز سرمایه انسانی و سایر ادارات کل این حوزه برای توسعه و به روزرسانی سیستم های جامع اطلاعاتی در زمینه های گوناگون اداری و نیروی انسانی.

- رعایت اصول بهره وری و صرفه جویی در زمینه های مختلف مالی و اداری برای دستیابی به اهداف سازمانی.

- رعایت انضباط مالی بر مبنای قوانین و مقررات و نظارت موثر بر هزینه ها با توجه به چارچوب های این معاونت.

- هماهنگی لازم با معاون محترم سیما و همکاری با سایر مدیران آن حوزه و همچنین ادارات کل این معاونت.

- همکاری دقیق با اداره کل بازرگانی برای سازماندهی جذب منابع برون از سازمان و درآمدزایی در قالب برنامه های مشارکتی در حوزه وظایف آن معاونت بر اساس ضوابط و مقررات.

- ایجاد ساز و کار هماهنگ و مدیریت شده فیمابین همه شبکه ها و ستاد معاونت سیما برای جذب منابع بیرون از سازمان در قالب برنامه های مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای بر اساس ضوابط و مقررات.

لازم می دانم از زحمات ارزشمند جناب آقای غلامرضا مظاهری در طول تصدی این سمت قدردانی نمایم.

احمد شهریاری، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی»