به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، سینما به عنوان اجتماعیترین رسانه جهان که بخش اعظمی از آن بر پایه سرمایه داری صنعتی است و در دوره ای متولد شده است که سرمایهداری صنعتی مدرنیته به بلوغ رسیده و رشد یافته بیش از دیگر هنرها مورد تحلیل و واکاوی جامعه شناسان قرار گرفته است. زیرا روایت الگوهای جدید سامان دهی اجتماعی چیزی است که در داستان ها و موضوعات فیلم های شاخص سینمایی وجود دارد و نگره مطالعات و سنجش جامعه به شکلی عیان و در اشکال مورد دلخواه جامعه شناس در آن حضور دارد.

بدین خاطر است که پژوهشهای بلند پروازانه درباره سینما از منظر جامعه شناسی از دهه 20 و 30 میلادی تاثیر سینما بر طبقات اجتماعی را بررسی می کند. موضوعاتی چون سینما و بزهکاری و رفتار اجتماعی و نهادها جزو مسئله های مهم این پژوهش ها می شود.

در عرصه مطالعات فرهنگی، نگاه جامعهشناختی به فیلم مطالعه طبقات و ارتباطات بین طبقات اجتماعی در درون متن فیلم نیز هست. اینکه دیدگاه طبقاتی و دسته بندی سنی در جامعه چگونه در متن فیلم پرداخت شده و موضوع فیلم قرار گرفته، بسیار حائز اهمیت و مستلزم نگاه ویژه تری است که در شب سینمایی «شب های هنر» واکاوی خواهد شد. 

«شب سینما» به تهیه کنندگی سلمان وکیلی یکی از برنامه های «شب های هنر» محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و چهارشنبه ها ساعت 23 به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود.

خبرنگار: علی ناصری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: