به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ وی که در این کتاب به آثار سینمای بعد از انقلاب پرداخته است، به بهانه نمایش تعدادی از فیلم های هنری قبل از انقلاب در گروه «هنر و تجربه» بررسی این آثار را نیز در دستور کار داشته است.

این نویسنده درباره چگونگی گردآوری و انتشار مجدد این نقدها می گوید: نقد فیلم هایی که در این مجموعه گردآمده است، بازیابی تمامی نقدهای چاپ شده من طی چهار دهه گذشته است که خوشبختانه نمونه ای از آن ها را در اختیار داشته ام و با گذشت چندین سال از چاپ آن ها در مجله ها و روزنامه های مختلف، با حروف چینی دوباره و همگون سازی شیوه نگارش نوشته ها بی آن که هیچ تغییری در متن نوشتارها و محتوای آن ها داده شود، منتشر شده و تصویری به نسبت گویا از فیلم های تولید شده در چهار دهه از سینمای ایران ارایه شده است.