به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای کشور تا عصر شنبه ۱۸ آبان به شرح ذیل است:

ماجرای نیمروز؛ رد خون/ ۷۹ سینما/ ۴۲ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان

هزارتو/ ۱۲۵ سینما/ ۱۵ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان

مسخره باز/ ۴۴ سینما/ ۲۸ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان

مطرب/ ۱۱۹ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون تومان

کلوپ همسران/ ۳۹ سینما/ ۴۹ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۷۴۷ میلیون تومان

درخونگاه/ ۲۶ سینما/ ۳۵ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان

سال دوم دانشکده من/ ۱۵ سینما/ ۳۵ روز نمایش/ فروش کل: ۸۹۵ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۸۷ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۶۳۸ میلیون تومان

سمفونی نهم/ ۵۹ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۱۰۲ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۷۲ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۶۲ میلیون تومان

تورنادو/ ۷۵ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۵۰ میلیون تومان

بنیامین/ ۷۷ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل: ۳۶ میلیون تومان

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: