به گزارش برنا از قزوین؛ علیرضا وارثی با اشاره به اینکه طرح غربالگری شنوایی از سال ۹۳ در حال انجام است،اظهار داشت: قزوین با تهیه دستگاه های مدرن غربالگری و همکاری مناسب دانشگاه علوم پزشکی و با  مشارکت بخش خصوصی اقدام به اجرای برنامه غربالگری شنوایی در برخی از بیمارستان های استان کرده است.

مدیرکل بهزیستی قزوین گفت: براساس این برنامه کلیه نوزادان متولد شده قبل از ترخیص مورد معاینه شنوایی قرار می گیرند.

وی افزود: پس از انجام این مرحله پیگیری تلفنی از خانواده ها صورت می گیرد تا افرادی که نسبت به پیگیری کم اهمیت هستند از خطرات احتمالی با خبر شده و در زمان مناسب اقدامات لازم درمانی را دنبال کنند.

این مسئول اظهار داشت: کم شنوایی از جمله شایع ترین نقایص مادرزادی در زمان تولد است و به دلیل پنهان بودن این نقص، تشخیص زودرس آن نیز بسیار مشکل بوده و عموما بسیار دیر تشخیص داده می شود.

مدیرکل بهزیستی قزوین یادآور شد: کم شنوایی در کودکان وضعیتی پنهان است و در صورت اجرا نشدن برنامه های غربالگری شنوایی ممکن است کم شنوایی تا ۱۸ تا ۲۴ ماهگی پنهان بماند.

وارثی همچنین گفت: کاهش شنوایی شایع ترین نقص مادرزادی به شمار می رود و میزان شیوع کم شنوایی در زمان تولد بیش از ۲ برابر مجموع دیگر اختلالات قابل ارزیابی کودکان است.

این مسئول اضافه کرد: طرح غربالگری شنوایی نوزادان با هدف شناسایی به موقع و زود هنگام اختلالات شنوایی و ارایه  خدمات لازم و مداخله به هنگام جهت جلوگیری از عوارض کم شنوایی حداکثر تا سن یک ماهگی نوزاد اجرا می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: