به گزارش خبرنگار برنا از قزوین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ظهر پنجشنبه به همراه استاندار و نمایندگان بویین زهرا و تاکستان و مدیرکل راه و شهرسازی استان از محور آوج به رزن بازدید کرد.

محمد اسلامی در جریان این بازدید گفت: این مسیر اکثرا چهار بانده شده که ۹ کیلومتر باقی مانده تا کریدور چهاربانده غرب تکمیل شود.

وی گفت: مسیر کریدور غرب حدود ۶۰۰ کیلومتر است که مسیر پر ترافیک و مهمی است که تعریض آن در این شرایط در اولویت قرار دارد که ۱.۵ کیلومتر آن در حال تکمیل و روکش آسفالت است و ۷.۵ کیلومتر در مرحله مطالعه و تعیین پیمانکار است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: راه های ارتباطی آوج در مسیر کریدور ۶۰۰ کیلومتری غرب کشور باید چهار بانده شود و در مسیر رزن به تاکستان هم باید باند جدیدی اضافه شود و تعریض صورت گیرد تا سوانح کاهش یابد.

مسیر آوج به رزن به طول ۹۰کیلومتر است که ۸۱ کیلومتر آن چهار بانده و آسفالت شده که ۹ کیلومتر باید تعریض شود. 

همچنین تعریض و روکش آسفالت ۷.۵ کیلومتر مسیر باقی مانده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: