مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: با توجه به کاهش بارش ها ؛ تاخیر در آعاز یخبندان و افزایش دمای پاییز نسبت به نرمال بلند مدت که می تواند احتمال وقوع برخی پدیده های جدی اعم از خشکسالی های فصلی یا یخبندان های ناگهانی یابارش های سیل آسا را افزایش دهدبه کشاورزان توصیه میشود در مدت زمان باقیمانده ؛ محصولات خود را بیمه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه فقط صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که برای جبران خسارت وارده به مزارع و باغات کشاورزی که در اثر مخاطرات جوی و طبیعی خسارت دیده اند اقدام می کند بنابراین توصیه میشود که کشاورزان نسبت به انجام بیمه مزارع و باغات خودتسریع کنند.

اسماعیلی از کشاورزان و باغداران استان از کشاورزان  خواست نسبت به انجام بیمه مزارع و باغات خود در فرصت باقیمانده اقدام کنند.

وی از کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی خواست: به نحو مطلوب مراتب را به زارعین در قالب بنر؛ اطلاعیه و... اطلاع رسانی کنند و بر لزوم اهمیت انجام بیمه مزارع گندم ، جو و کلزا به کشاورزان تاکید شود.

اسماعیلی تاکید کرد: جبران هر گونه خسارت احتمالی اقلیمی به مزارع کشاورزی؛ تنها در صورت بیمه مزارع امکان پذیر خواهد بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: