به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ با توجه به موج سوم ویروس کرونا و تعطیلی و محدودیت بسیاری از برنامه ها و فعالیت های ورزشی برگزاری بخشی از برنامه ها و مسابقات ورزشی در استان قزوین نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

این گزارش حاکی است بعد از بهبود شرایط بیماری کرونا، مسابقات والیبال نوجوانان و جوانان قهرمانی دختر استان قزوین به صورت شهرستانی ( تیم منتخب ) برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی انجام شده این مسابقات بهمن ماه برگزار خواهد شد.

 شرایط سنی برای حضور در این مسابقات در رده  نوجوانان برای متولدین 11 بهمن سال 84 به بالا و و در رده جوانان متولدین 11 بهمن سال 82 به بعد است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: