به گزارش  خبرگزاری برنا از قزوین؛ رامین رمضانی در این باره اظهار کرد: در راستای نظارت بر چگونگی دفع پسماند‌های عادی و با امعان نظر به شکایات مردم شال و اسفرورین مبنی بر انتشار بوی دود ناشی از آتش گرفتن زباله‌ها در محل دفع زباله شال و اسفرورین، بازدید مشترکی با حضور کارشناسان حفاظت محیط زیست استان، مرکز بهداشت استان و شهرستان مربوطه صورت پذیرفت.

رمضانی افزود: مشاهدات و بررسی‌ها حاکی از مدیریت نامناسب دفع پسماند‌های مربوطه بود به نحویکه پخش و پراکندگی و آتش زدن آنها، آلودگی‌های آب، خاک و هوا را مسبب شده بود و تهدیدی علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شد.

وی گفت:در این زمینه اخطاریه‌ای برای شهرداری شال و اسفرورین به عنوان متولی امر صادر شد تا طی مهلت اعلام شده برای ساماندهی وضع موجود و مدیریت اصولی پسماند اقدام کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: