به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جلسه هماهنگی آغاز واکسیناسیون بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی روز چهارشنبه با حضور محمد صادق بابایی مدیر درمان تامین اجتماعی ومحمد اسدی رئیس کانون بازنشستگان در محل مدیریت درمان قزوین برگزار شد.

محمد اسدی در این نشست گفت: سالمندان از گروههای آسیب پذیر جامعه هستند و بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی بیش از 70 درصد فوتی های ناشی از کرونا را افراد بالای 65 سال تشکیل می دهند لذا تسریع در واکسیناسیون این گروه الزامی است.

وی افزود: بر اساس سند تدوین شده و اولویت بندی هایی که در گروههای آسیب پذیر تعیین شده در روزهای آینده واکسیناسیون افراد بالای 80 سال آغاز می شود. .

جلبسه 6

اسدی بیان کرد: در استان قزوین جمعیت بازنشستگان به همراه همسرانشان حدود 72 هزار نفر است که بتدریج واکسینه خواهند شد.

رئیس کانون بازنشستگان استان قزوین تصریح کرد: در استان تعداد 4 هزار و 382 نفر سالمندان بالای 80 سال هستند و در این میان 11 هزار و 119 نفر افراد 70 تا 80 سال، تعداد 26 هزار نفر افراد بالای 65 سال سن دارند که بر اساس اولویت تعیین شده در نوبت تزریق واکسن قرار دارند.

وی اظهارداشت: واکسیناسیون گروه سالمندان و بازنشستگان از روز شنبه 11 اردیبهشت آغاز می شود و از گروههای هدف انتظار داریم همراهی خوبی برای مراجعه به مراکز تعیین شده داشته باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: