به خبرگزاری برنا از قزوین؛ شهریار کشاورز در جلسه انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوری محصولات زیتون اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های توسعه ای شرکت شهرک های صنعتی و نیز از آنجا که خوشه های کسب و کار نقش محوری و کلیدی در نیل به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و صنعتی کشور ایفا می کند، با اعلام فراخوان عمومی و از بین چهار شرکت کننده، سید امیر محمد خطیبی به عنوان عامل توسعه خوشه فرآوری محصولات زیتون طارم سفلی انتخاب شد.

وی افزود: تشکیل خوشه فرآوری محصولات زیتون با هدف توسعه تولید و اشتغال مربوط به این محصول و ایجاد انسجام بیشتر بین واحدهای تولیدی و فرآوری آغاز شده و در حال حاضر قزوین رتبه دوم تولید زیتون در کشور را دارد.

کشاورز تصریح کرد: با تشکیل خوشه زیتون، اقدامات مهمی از جمله برند سازی زیتون طارم سفلی، بازاریابی و صادرات محصولات وابسته به زیتون، ایجاد شبکه های کسب و کار انجام خواهد شد.

خوشه زیتون

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان یادآورشد: خطیبی به عنوان عامل توسعه خوشه فرآوری محصولات زیتون طارم سفلی قزوین به عنوان یک کارشناس توانمند قرار است طرح عملیاتی را برای راه اندازی خوشه و برند سازی آن انجام دهد که امیدواریم با حمایت لازم بتوان از این ظرفیت برای رونق تولید در بخش زیتون بخوبی استفاده کرد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: