به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حمید منصوری در خصوص اهمیت نصب کنتورهای هوشمند برای مدیریت مصرف منابع آبی اظهارداشت: طرح نصب کنتورهای هوشمند در استان قزوین چند سالی است که عملیاتی شده تا در کنار سایر فعالیت های تعادل بخشی به کاهش مصرف آب های زیرزمینی هم کمک کند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآور شد: هدف از نصب کنتورهای هوشمند صیانت، حفاظت و مدیریت بهینه منابع آبهای زیرزمینی است که اجرای آن همچنان ادامه دارد.

منصوری

وجود ۵۸۰۰ حلقه چاه آب دارای مجوز

منصوری تصریح کرد: در حال حاضر میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی شامل چاه، قنات و چشمه در استان بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون مترمکعب است که حدود 960 میلیون مترمکعب آن از چاه‌های مجاز صورت می گیرد که این روند  بسیار نگران کننده است و باید مدیریت شود.

وی بیان کرد: از سال 94 تاکنون توانسته ایم بیش از 3543 دستگاه کنتور هوشمند در چاههای کشاورزی نصب کنیم و مصرف آب مدیریت شود.

منصوری تصریح کرد: در سال 94 تعداد 715 دستگاه کنتور هوشمند نصب شد و توانستیم 43 میلیون و 600 هزار مترمکعب صرفه جویی را محقق کنیم.

وی گفت: در سال 95 تعداد 879 دستگاه کنتور هوشمند نصب شد و میزان صرفه جویی به 48 میلیون مترمکعب رسید و در سال 96 نیز با نصب فقط 5 دستگاه توانستیم حدود 500 هزار مترمکعب صرفه جویی کنیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: در سال 97 تعداد 624 دستگاه و در سال 98 هم 619 دستگاه کنتور هوشمند در چاههای کشاورزی نصب شد که زمینه صرفه جویی معادل 47 میلیون و 200 هزار مترمکعب مهیا شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته هم 710 دستگاه کنتور نصب کردیم و 47 میلیون مترمکعب در مصرف آب های زیرزمینی صرفه جویی شد.

کنتور

منصوری اظهارداشت: در مجموع در سالهای اخیر با نصب 3543 دستگاه کنتور هوشمند بیش از 186 میلیون و 300 هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی گفت: روند نصب کنتورهای هوشمند تا تجهیز همه چاههای استان به سیستم مجهز و به روز ادامه خواهد داشت تا بتوانیم منابع آب زیرزمینی را مدیریت کنیم.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: