به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نصرت اله علیرضایی فرماندار آوج در دیدار رئیس وکارکنان اداره بهزیستی شهرستان که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد،  اظهارداشت:بهزیستی حوزه وسیعی است که هنوز آنچنان که باید و شاید مورد توجه جدی مسئولان و حتی فرهنگ عمومی جامعه نیست و یک حوزه مغفول و ناشناخته است. 

وی افزود: درجامعه ما تمرکزفعالیتها بیشتر درحوزه های عمرانی و اقتصادی است وجامعه با این دوشاخص ارزیابی می شود درحالیکه زیربنا واصل بنیادین در هر جامعه ای حوزه های اجتماعی وفرهنگی هستند. 

فرماندارگفت: جمعیت تحت پوشش بهزیستی را باید جزء حاشیه نشینان اجتماعی محسوب کرد که صدایشان به خوبی درجامعه شنیده نمی شود..

وی افزود:این انسانها حاشیه نشین های اجتماعی اند که هم روح فردی وهم روح اجتماعی آنها آسیب دیده و زیر چتر حمایتی وامنیتی سازمان بهزیستی قرارگرفته اند و متأسفانه نگاه قاطبه مردم به آنها بدلیل معلولیت جسمی ویا مشکلات ناشی ازآسیبهای اجتماعی نگاه سنگینی است و همدلانه و حمایتی نیست. 

علیرضایی با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیرین در بهزیستی افزود:  حوزه فعالیت بهزیستی حوزه متکثر و متنوعی است که برای خیرین ناشناخته است که معرفی فعالیت ها،نیازمندی ها و اولویت ها می تواند بخشی از حمایت خیرین را به این حوزه روانه کند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: