به گزارش برنا از قزوین، امید علی پارسا سه شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین که در دفتر استاندار قزوین برگزار شد، اظهار کرد: راه اصلی نجات اقتصاد کشور، حرکت در مسیر مالیات هوشمند است.

وی تاکید کرد هدف اصلی مدرن سازی نظام مالیاتی آن است که ریز داده‌ها و اطلاعات اقتصادی همه مردم جمع آوری و پالایش شده و در سامانه‌های اطلاعاتی تعبیه می‌شود و نظام مالیاتی با استناد به اطلاعات مبادرت به تشخیص مالیات می‌کند.

پارسا افزود: با دستیابی به ریز داده‌های اطلاعاتی، اقتصاد کشور از شفافیت بالایی برخوردار خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: تحقق اهداف اقتصادی دولت بخصوص در بحث مالیات، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است و مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن و میزان تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مردم باید به این باور برسند در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تأمین هزینه‌های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره مندی از خدمات عمومی، می باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرایمی است که یک فرد در جامعه می‌تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات‌های سنگین و سختی در نظر گرفته می‌شود.

هدایت الله جمالی پور، استاندار قزوین نیز با تاکید بر اهمیت شفافیت اقتصادی خاطرنشان کرد: هرگاه بتوان ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آنها بیان کرده به آنان آگاهی‌های لازم را داده و برای آنها به صورت شفاف تبیین کرد که مالیات دریافتی از مردم، صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات، دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعه اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می‌کند، می‌توان انتظار داشت فرهنگ مالیاتی لازم در کشور ایجاد شود.

وی افزود: اولین عنصر برای توفیق کشور تعهد است، متعهد نقش خود را در اجتماع ایفا می‌کند و برای پیشبرد اهداف دولت مشارکت می‌کند.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: امروزه در کلیه‌ی کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه‌های دولت را مالیات می‌دانند و ضمن تاکید بر کاهش اتکا دولت به منابع خدادادی مثل نفت، آن را یک ثروت ملی و متعلق به نسل‌های آینده می‌دانند که می‌بایست در جهت توسعه کشور هزینه شود.

در این جلسه از خدمات مصطفی پور امیدی تقدیر و سعید حوائج به سمت مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین معرفی شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: