به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد رضا موحد در گفت وگوِیی، با اشاره به اقدامات شهرداری در نصب المان شهدا، نام گذاری بوستانی با عنوان شهدا، افتتاح خانه موزه شهیدان زین الدین و ... بیان کرد: هرچیزی که یادآور شهدا و شهادت باشد تجلی کننده نام ویاد شهدا است.

وی بیان کرد: با تاسی از فرهنگ ایثار و شهادت مسوولین با عمل خود و با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امیدواریم بتوانیم سبک زندگی شهدا را در جامعه جاری کنیم.

جانشین فرمانده سپاه قم با اشاره به اینکه هنر زبان گویای فرهنگ است، تصریح کرد: آثار هنری و بصری در زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا بسیار تاثیرگذار است و این هنر می تواند شامل نگارگری، عکس، تئاتر، سرود، فیلم و فیلم نامه باشد که در نسل جوان بسیار تاثیرگذار است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: