به گزارش خبرگزاری برنا از قم، کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارمندی نظر به مکاتبات انجام‌شده از طرف سازمان شهرداری‌ها و راهداری‌های کشور تشکیل‌شده و محسن رنجبر با حکم دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم به ریاست این کمیته منصوب شد.

این کمیته که به‌منظور استقرار نظام مدیریت منابع انسانی کارآمد تشکیل‌شده باید بر اساس چارچوب سند چشم‌انداز قم ۱۴۱۴ و برنامه راهبردی قم ۱۴۰۰ اهداف خود را اجرایی کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: