به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مامورین کاشف در پی اطلاع واصله مبنی بر حمل غیرمجاز دام از استان قم به خارج از استان توسط دو دستگاه کامیون، تعداد 161 رأس دام زنده (گوسفند) به ظن قاچاق کشف و سپس پرونده تخلف جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

وی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به عدم رعایت حمل و نقل و جابجایی دام زنده مطابق شیوه نامه و ضوابط اختصاصی مصوبه هیأت وزیران و همچنین اظهارات و اقاریر صریح متهمان مبنی بر مالکیت احشام قاچاق مکشوفه و عجز از ارائه مدارک مثبته اعم از مجوز حمل دام از سازمان دامپزشکی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تخلف متهمان را محرز فلذا پس از رسیدگی، متهمان را علاوه بر ضبط کلیه احشام قاچاق مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 641 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون کلیه احشام مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: