استاندار قم با حضور در روستای رحمت آباد از طرح های کشاورزی استان بازدید کرد.

لینک کوتاه خبر