به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سازه آبخیزداری کاهکن که در دهه هشتاد و در مجاورت شهر گوهران بشاگرد با حجم آورده سالیانه دو میلیون متر مکعب همراه با چند سازه رسوبگیر و بندهای خشکه چین احداث شده است توانسته نقش و اثرات خود را در تامین آب شهرستان بشاگرد حتی در خشکسالی های شدید به خوبی ایفا نماید.

به گفته ذاکری، در حال حاضر  آبرسانی به بیش از چهل روستا و دو شهر شهرستان بشاگرد که با کمبود منابع آبی مواجه هستند با حفر چاهکی در پایین دست سازه آبخیزداری کاهکن  توسط  تانکرهای سیار تامین میگردد بطوریکه میتوان گفت یکی از دو  منبع آب قابل اطمینان و پایدار این شهرستان این سازه میباشد.

در پایان می توان گفت: ساخت سازه های خاکی در مناطق روستایی  علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت سفره های زیر زمینی و جلوگیری از هدررفت آب موجب ایجاد فرصت های اشتغالزایی و کشت نخلستان و صیفی جات در پشت بندوبندسارهای دست ساز اهالی می شود همانگونه که ارتزاق بسیاری از اهالی شهرستان باشگرد از محل کشت وزرع در پشت این بندها و سازه های خاکی می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: