به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، بر اساس احکام جدید که از سوی اسلام باوقار صادر شد، شهره ایرانمنش به سمت مسئول دبیرخانه شورای شهر بندرعباس منصوب شد.

همچنین بهرنگ فرحمندیان نیز به سمت کارشناس شورای اجتماعی محلات شورای اسلامی شهر بندرعباس منصوب شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: