به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید حمید رضا موسوی و همکارانشان  از دستاوردهای پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت تهران جهت افزایش ارتباط بیشتر صنعت و مراکز علمی بازدید کردند.

وی با توجه به رویکرد این واحد مبنی بر انجام پژوهش های کاربردی ضمن اظهار رضایت از این بازدید، بیان کرد: با هدف پایش توانمندی پژوهشگاه در خصوص انجام پروژه های تعریف شده در حوزه گازرسانی مقرر گردید لیست نیازهای تکنولوژی شرکت گاز هرمزگان در اختیار پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفته تا پس از بررسی جوانب مختلف، هسته مرکزی پژوهشگاه نسبت به اعلام توانمندی در خصوص انتقال تکنولوژی طراحی و ساخت اقدام نمایند.

موسوی افزود: در حال حاضر بررسی، تهیه و تدوین پروپزال های  پژوهشی چندین  پروژه فنی شرکت گاز هرمزگان توسط پژوهشگاه صنعت نفت صورت پذیرفته ودر حال نهایی سازی آن می باشیم.

گفتنی است در این بازدید میدانی و جلساتی  که با حضور  جناب آقای  نشاطی، رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت تهران، رئوسای پژوهشکده محیط زیست،واحد سوخت و احتراق ، گروه اکولوژی و کنترل آلودگی محیط، گروه تصفیه آب و پساب انستیتو فراورش گاز، HSE پژوهشگاه و سید حمیدرضا موسوی،رئیس واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان هرمزگان و سایر همکارانشان، انجام شد بر تحقق  رشد و بالندگی بیش از پیش اجرای پروژه‌های پژوهشی کاربردی در سطح شرکت گاز استان هرمزگان تاکید شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: