به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن معرفی ظرفیت های مراکز ثابت آموزشی ،آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و تشریح طرح ایران مهارت (مختص دانش آموزان) و طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار اظهار کرد : دانش آموزان با "نیازهای ویژه " از مهارتهای فنی و حرفه ای و تمام ظرفیتهای آموزشی بهره مند خواهند شد. در استاندارد نویسی برخی رشته ها نیز آمادگی همکاری وجود دارد. تمام شرایط ویژه آنان برای شرکت در ارزشیابی مهارت و فراهم نمودن زمینه آزمون کتبی برای گروههای هدف فراهم خواهد شد.

گلزار نظری افزود: این تفاهمنامه در راستای تحقق قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفه ای و مهارتی و قانون حمایت از حقوق معلولین و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منعقد شده است.

در ادامه رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی استان گفت : مهارت آموزی و کسب مهارت های فنی و حرفه ای برای دانش آموزان مدارس استثنایی تحولی است در زندگی آنان.شهناز بارانی افزود: مهارت به زندگی دانش آموزان سمت و سو می دهد و زندگی آنان را هدفمند می کند.

وی تصریح کرد: طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار بسیار طرح مفیدی است زیرا هزینه های جانبی را هم کاهش می دهد و به سریعتر به اشتغال منجر می شود. دانش آموز با مهارت می تواند در امور مدرسه با گرفتن دستمزد از جمله ساختن میز و صندلی و... کمک کند .

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد : برخی از رشته ها مانند لوله کش درجه 3 ،رنگ کار درجه 3 و کمک ساختمان درجه 3 برای دانش آموزان استثنایی نیاز است استاندارد سازی شود . گروه هدف این تفاهمنامه زمانی که به پایه دوازدهم می رسند الزام است حداقل یک مهارت فنی و حرفه ای بیاموزند.

در پایان بارانی ،نظری و مسئولین آموزشی طرفین از کارگاههای جوشکاری ،تراشکاری و فرز، نجاری ،اتومکانیک ،ابزار دقیق ، سردکننده و برق صنعتی مرکز شماره یک بندرعباس بازدید کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: