به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان،عبدالرسول دریایی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه استان در  فعالیت های شیلاتی گفت: خوشبختانه شیلات هرمزگان با کسب مقام نخست تولیدات شیلاتی کشور توانسته بالغ بر 25 درصد تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: کسب مقام نخست تولیدات شیلاتی کشور توسط استان هرمزگان نشان از ظرفیت های بی بدلیل شیلاتی در این استان دارد که خوشبختانه همواره فعالیت های علمی و پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و‌دریای عمان یاری رسان شیلات هرمزگان در این مسیر بوده است.

دریایی تصریح کرد: ایجاد توسعه پایدار نیازمند برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های علمی است که بدون شک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و‌دریای عمان می تواند نقش مهمی داشته باشد.

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: افق روشن توسعه و پیشرفت بدون شک با پژوهش ، فعالیت علمی و و در کنار آن پیگیری و حمایت میسر خواهد شد و بی شک این مهم  نقشی اثرگذاری بر تحول و شکوفایی بیش از پیش فعالیت های شیلاتی دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: