به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، موسی دادی زاده سرخائی در دومین جلسه کمیته آموزش کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان گفت: فراهم آوردن و آماده کردن زمینه های حضور مشارکت جویانه مردم در برنامه های آموزش و پرورش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مشارکت مردم در امر مدرسه داری علاوه بر افزایش بهره وری در کار و تعامل بیشتر مردم و دولت، سبب تحقق نظام مردم سالاری می شود.

دادی زاده ادامه داد: یکی از اساسی ترین بخش ها در هر جامعه ای آموزش وپرورش است و این دستگاه اجرایی عامل اصلی وکلیدی توسعه ی اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی وسیاسی هر کشور محسوب می شود پس برای پیشبرد و تحق اهداف آن که همان تعالی کشور است، نیازمند همراهی و مشارکت همه جانبه آحاد مردم و نهاد های دولتی و غیر دولتی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان تصریح کرد: ورود مؤسسات دیگر به فرایند آموزش همانند مدارس غیر دولتی، آموزشگاههای دولتی و غیر دولتی ، فنی حرفه ای و سایر نهاد ها و ارگانها که در راستای برطرف کردن نیازهای آموزشی و همچنین تأمین نیروی کار مورد نیاز جامعه با هماهنگی و تعامل آموزش و پرورش، کمک بزرگی در راه آبادانی و توسعه استان است.

دادی زاده خاطر نشان کرد: از فعالیت های صورت گرفته در آموزش و پرورش استان می توان به انجام نیاز سنجی بر اساس بازار کار و تحلیل وضعیت موجود، حذف رشته های اشباع شده، برگزاری جلسات با دانشکده فنی که یکی از نتایج آن راه اندازی رشته صنایع شیمیایی، معماری داخلی، تربیت بدنی ورشته های نوین دیگر بوده است، اشاره کرد.

لازم به ذکر است این جلسه با حضور نماینده هایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی،اداره کل فنی و حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی ، سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه علمی کاربردی استان، مدیرکل و معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار شد.  

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: