به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سجادعامری بااشاره به تخریب سرپناه زن سرپرست خانوار به دست مامورین شهرداری و بازتاب آن درسطح ملی گفت:کمیته تحقیق و بررسی،دررابطه با ماجرای ویرانی سرپناه بانوی هرمزگانی تشکیل شد.

وی گفت:شب گذشته طی یک دستورفوری،جلسه فوق العاده مجمع جوانان هرمزگان دربستر مجازی دررابطه با پیگیری ،شفاف سازی و حمایت ازاین خانواده آسیب دیده شکل گرفت و امیرحسین طاهری فر به عنوان مسئول کمیته شفاف سازی و پیگیری مطالبات وحمایت این خانواده ازسوی مجمع جوانان مشخص شد.

عامری گفت:تشکیل کمیته جهت بررسی اوضاع،برگزاری جلسه با عامری معاونت اداره کل ورزش و جوانان جهت ارائه پیشنهادات وبحث و بررسی،تحقیق و بررسی ازطریق ارتباط گیری با دوستان محل سکونت این شهروند درمحله ۲۲بهمن و اسلام آبادوهمچنین تهیه بسته های موادغذایی واقلام بهداشتی ولوازم التحریر برای فرزند این خانواده از جمله اقدامات اولیه در رابطه با ماجرای تخریب سرپناه این خانواده میباشد.

وی ادامه داد:نامه نگاری جهت دیدار فوری با مسئولین امر:شورای شهر،شهردار،دادستانی،بازرسی کل استان،مجموعه سپاه درراستای پیگیری و مطالبگری امور،راه اندازی پویش جهت جمع آوری کمک های مردمی به این خانواده،ملاقات ودلجویی اعضامجمع جوانان ازاین بانوی بستری دربخش سوختگیِ بیمارستان شهیدمحمدی نیز از جمله اقدامات مربوط به پیگیری این حادثه میباشد.

رئیس مجمع جوانان دررابطه با اقدامات ملی برای این خانواده گفت:برگزاری جلسه اسکایپ با دوستان درهیئت رئیسه مجمع ملی درراستای تبادل اطلاعات و هماهنگی جهت راه اندازی پویش درسطح ملی ازاقدامات پیشرو خواهد بود.

وی افزود:باتوجه به برخورد ناشایست در تخریب منزل و خود سوزی سرپرست خانوار،انجام مشاوره برای اعضای خانواده بویژه فرزندان نیزکه شاهد این اتفاقات ناگواربودند دردستورکارقرارداشته و بازدید ازمحله منزل این خانواده درراستای تکمیل تحقیقات و دلجویی  وپیگیری مطالباتشان صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد:ازآن جایی که سرپرست خانوار دچار سوختگی است و باید پیگیر امور به امرار معاش این خانواده و منبع درآمدآن باشیم،دیدار بامدیر کل اداره کاروتعاون ورفاه اجتماعی جهت پیگیری اموراشتغال این خانواده خواهیم شد.

وی گفت:جوانان هرمزگان این اقدام ناشایست راسرکوب ونشان ازبی کفایتی مسئولین مربوط میداند وبیان میکند که هیچ کس حق هتک حرمت هیچ یک از  شهروندان هرمزگان رانداردو شفاف سازی ماجرای مربوط به مسببین و آسیب دیدگان این ماجرا را دردستور کار خود قرارخواهد داد.

درانتها نیز بیان کرد:امیرحسین طاهری فر،عضو مجمع جوانان هرمزگان به عنوان مسئول کمیته تحقیق و بررسی ماجرای تخریب سرپناه بانوی هرمزگانی شد که برای این بزرگوار نیز آرزوی موفقیت داریم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: