به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، حضور مدیرکل شیلات هرمزگان در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) و تاکیدات استاندار مبنی بر تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران مربوطه و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردم به ویژه جامعه شیلاتی پرداخت.

دریایی برای پیگیری درخواست ها و مسائل مطروحه مرتبط با معاونت های تخصصی و ادارات شهرستان ها، و حصول نتیجه بررسی ها، دستور های لازم را صادرکرد.

گفتنی است، تمامی درخواست های مردم به همراه مشخصات آنان در سامانه سامد ثبت و پیگیری می شود و دستگاه خدمات رسان نیز موظف است نتیجه را به استانداری اعلام کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: