به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، شکاری گفت : هدف از اجرای این پروژه را افزایش مشارکت مردم جهت حفاظت ازمنابع طبیعی و تشویق روستائیان به استفاده ازانرژی پاک و بهره گیری از سوخت‌های جایگزین فسیلی عنوان کرد .

همچنین وی اضافه کرد : این پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال 99 تامین اعتبار گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: