به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حمید ساعدپناه افزود: خاموشی چراغ های معابر به صورت یک درمیان و در معابر اصلی شهری و جاده ها اجرا می شود و چراغ های روشنایی محلات شامل این طرح نمی باشد. با اجرای این طرح حدود 3 هزارو 107 کیلووات در بار شبکه صرفه جویی می شود.

وی اظهارداشت: این طرح همزمان با سایر نقاط کشور در استان اجرا شده که تلاش می شود با تعدیل روشنایی معابر درون شهری مصرف برق زمستان کاهش یابد.

این مقام مسئول اضافه کرد: افزایش سرما در مناطق سردسیر کشور منجر به افزایش مصرف گاز و محدودیت در تامین سوخت نیروگاههای کشور شده است. درصورتی که مشترکین 10 درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند مشکلی بابت تامین برق وجود نخواهد داشت.

ساعدپناه هدف از اجرای این طرح را صرفه جویی در مصرف برق و کاهش تولید نیروگاهها عنوان کرد و افزود: به دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی برای گرمایش منازل در اکثر نقاط کشور، طرح های متعددی در سراسر کشور اجرا شد که تعدیل چراغ های روشنایی معابردرون و برون شهری یکی از این طرح های اجرا شده است.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان یادآورشد:  با توجه به افزایش مصرف انرژی کشور به دلیل کاهش دمای هوا ، ضروری است مشترکان با رعایت اصول بهره وری انرژی و جلوگیری از مصارف مازاد، همراه خدمت گزاران خود در بخش تامین انرژی برق باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: