به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دبیرخانه همایش شرکتهای برتر ایران و پس از ارزیابی های صورت گرفته ، شرکت فولاد هرمزگان در گروه فلزات اساسی پس از شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان ،شرکت ملی صنایع مس ایران ، شرکت فولاد خوزستان ، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس توانست در رتبه ششم قرار گیرد و از نظر درآمد و رشد در بین بزرگان گروه فلزات اساسی ایران قرار گیرد.

شایان ذکر است شرکت فولاد هرمزگان در این ارزیابی ، از منظر درآمد و فروش رتبه ۴۵ را در بین ۵۰۰ شرکت های برتر ایران نیز کسب کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: