به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، روح الله وفاکیش گفت: مامورین یگان حفاظت این اداره حین گشت زنی وحفاظت از اراضی ملی در منطقه چاه خرگ مشاهده نمودند که محدوده ای از اراضی این منطقه به علت نامعلومی دچار حریق شده که با تلاش نیروهای یگان حفاظت از گسترش وپیشروی آتش جلوگیری وآتش سوزی مهار شد.

وی در ادامه از عموم مردم خواست باتوجه به پوشش علفهای خشک در سطح اراضی منطقه از هرگونه اقدام جهت ایجاد آتش در محدوده جنگلی ومرتعی جدا" خودداری نمایند که در صورت مشاهده برابر ماده47قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد شد.

وفا کیش افزود: یگان حفاظت این اداره در راستای حفاظت وصیانت از منابع ملی بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی هرگونه اخبار در خصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع درخت،آتش سوزی از طریق سامانه1504یگان حفاظت میباشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: