به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی رضا محمدی کرجی ران  با بیان اینکه برای اولین بار در سطح بنادر کشور تهیه تصاویر سه بعدی و راه اندازی سامانه واقعیت مجازی در مجتمع بندری شهید رجایی به شکل پایلوت عملیاتی شد اظهار داشت: با اجرای این پروژه مشاهده کلیه عوارض، تاسیسات و مستحدثات روبنایی در محدود ه 2040 هکتاری که مشتمل بر بندر شهیدرجایی، اراضی پشتیبانی، بندر خلیج فارس و محوطه 200 هکتاری میباشد پیاده سازی شده است .

وی  با اشاره به نتایج حاصله از اجرای این طرح خاطر نشان کرد: تصاویر سه بعدی مختصات دار با قابلیت های متنوع از جمله اندازه گذاری و محاسبه مساحت با وضوح کامل پیاده سازی و  بر روی سامانه واقعیت مجازی بندر شهید رجایی جهت رویت و بهره برداری بارگذاری خواهد شد.

به گفته محمدی کرجی ران، مجوزهای لازم به منظور تهیه تصاویر سه بعدی اراضی بندر لنگه بعنوان دومین بندر  کشور اخذ شده و تصویر برداری از آن بندر به پایان رسیده و ایجاد مدل اراضی این بندرگاه طی روزهای آینده آغاز می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: