به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،عبدالرسول دریایی با بیان اینکه شیلات هرمزگان تجربه خوبی در اجرای مسئولیت های اجتماعی طی سال های اخیر داشته اشت تصریح کرد: انتظار شیلات این است تمامی مسئولیت های اجتماعی حوزه شیلات در جهت بهبود و خدمات به مردم به ویژه جامعه بهره بردار شیلاتی ، جامعه صیادی و آبزی پروی باشد. 

دریایی با اشاره به اجرای خط لوله انتقال نفت در مناطق صیادی و روستاهای ساحلی جاسک گفت: انتظار شیلات هرمزگان تحقق مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت جهت اجرای این پروژه در قالب خدمات به صیادان  و بهره بردارن شیلاتی است. 

وی احداث مراکز تخلیه صید،تکمیل و تجهیز زیر ساخت ها در بنادر صیادی، ایجاد و بهبود راه های دسترسی روستایی،ارتقای زیر ساخت های شیلاتی را از اهم موضوعات در انجام مسئولیت های اجتماعی در حوزه شیلات  و حمایت وزارت نفت خواند. 

دریایی با بیان اینکه  در این نشت مقرر شد اداره فنی و مهندسی شیلات هرمزگان ضمن تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات ، ابنیه و سایت پشتیبانی و حاده دسترسی به مراکز تخلیه صید غرب جاسک به عنوان نمونه برابر با نیاز صیادان منطقه به منظور توسعه و ساماندهی صید و صیادی، برآورد ریالی موارد مذکور به وزارت نفت اعلام شود،تصریح کرد:همچین مقرر شد طی بازدید مشترک میدانی نمایندگان شیلات و وزرات نفت از دیگر مناطق غرب جاسک مابقی مراکز نیز  جهت انجام عملیات اجرایی شناسایی و جانمایی گردد.

در ادامه  معاون معاون مسئولیت های اجتماعی وزرات نفت با اشاره به اینکه خوشبختانه همکاری خوبی را از سوی شیلات هرمزگان شاهد هستیم گفت:امید است با هماهنگی ها و تلاش های صورت گرفته بتوانیم رعایت جامعه صیادی را در اجرای مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت شاهد باشیم. 

شهرام فرضی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده و با هماهنگی شیلات هرمزگان تلاش بر این است وزرات نفت در کنار اجرای پروژه های خود در حوزه ساحلی ،اقدامات خوبی در زمینه بازسازی ذخایر آبزیان،راه های دسترسی و زیرساخت های خدمات رسانی به جامعه صیادی انجام دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: