به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رییس جمهور گفت: طبق گزارشات رسیده مسافرین نوروزی در قشم ۸۵درصد کاهش یافته است.

رحمانی فضلی وزیر کشور افزود: در بازدید و رصد میدانی کساد بازار قشم ناشی از عدم حضور مسافران مشهود و ملموس بود. ۲۰هزار کسبه قشم امسال تحت تاثیر کاهش سفرهای نوروزی به قشم قرار گرفتند. این جنبه نیازهای منطقه قشم را نیز باید در نظر گرفت.

نمکی وزیر بهداشت بیان کرد: هفته اول فروردین سیر صعودی مبتلایان در سراسر کشور مشهود است.

 رییسی معاون وزیر بهداشت گفت: وضعیت هرمزگان با توجه به مسافر پذیر بودن این استان مناسب و مدیریت شده است و امیدواریم با توجه به سفرهای نوروزی در هفته آینده مشکلی پیش نیاید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: