به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، زهره جوزری گفت: یکی از راه های پاسخ گویی به نیاز های امروز جامعه در راستای نگاه داری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی، حفظ محیط زیست است و در مقابل ،تخریب محیط زیست معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده های غلط ازطبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست.

وی با بیان اینکه،حفظ محیط زیست، تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی است گفت:به همت اعضا داوطلب هلال احمر و موسسه خوشه چین هرمز، زباله های منطقه علی آباد جوباریک حاجی آباد جمع آوری و منطقه به همت جوانان  پاکسازی شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: