به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ بدین ترتیب بعد از برگزاری جلسه هیات مدیره آقایان محسن عسکری به سمت رئیس هیأت مدیره، حسن قناعتیان به سمت نایب رئیس اول، ایرج شریفی به سمت نایب رئیس دوم،  راشد دهقانی به سمت خزانه دار و عضو هیأت مدیره و سرکار خانم فرزانه ناصریان به سمت عضو هیات مدیره به مدت سه سال هدایت این انجمن را به عهده گرفتند.

همچنین سر کار خانم صونا حیدری به سمت دبیر انجمن خرمای استان هرمزگان معرفی شد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: