به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ دکتر بهتا صدیق افزود : پروژه راه اندازی مرکز جامع دیابت در استان هرمزگان با هدف کمک به روند درمان بیماران دیابتی در شهر بندرعباس در دست بررسی و اقدام است.

دکتر صدیق با اشاره به روند رو به افزایش دیابت، راه اندازی مرکز جامع دیابت در مرکز استان را به منظور ساماندهی درمان بیماران دیابتی، تشخیص به موقع عوارض، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و در نهایت حفظ رضایتمندی بیماران ضروری دانست.

وی ابراز کرد: در نخستین نشست مشترک کارشناسان و مسئولین معاونت های درمان و بهداشتی، ضرورت اجرای پروژه راه اندازی مرکز جامع دیابت در استان هرمزگان، تأمین نیروی انسانی، سامانه ارجاع و نوبت دهی بیماران و همچنین امکانات تخصصی ویژه بیماران دیابتی این مرکز، بحث و تبادل نظر شد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: