به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ پیمان امانی با اشاره به دستورالعمل اجرایی مدیریت و نظارت بر حمل ونقل بار و مسافر درون شهری اظهار کرد : کلیه فعالین حوزه بار و مسافر درون شهری اعم از خودروهای فعال در این بخش ، رانندگان ، شاغلین و همچنین شرکت های حمل و نقل بار و مسافر درون شهری مکلف به دریافت پروانه فعالیت از شهرداری هستند.

وی افزود : در بخش خودروها و رانندگان، تخصیص سهمیه سوخت خودروها منوط به دریافت پروانه های فعالیت و اشتغال است.

معاون بار وکالا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس ادامه داد : مالکین این خودروها باید کلیه مدارک مرتبط را جهت تشکیل پرونده از طریق دفاتر پیشخوان منتخب به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر جهت اقدامات بعدی ارسال کنند.

وی تصریح کرد : کلیه شرکت های فعال حمل و نقل درون شهری و حومه نیز مکلف به دریافت پروانه بهره‌برداری از شهرداری هستند.

امانی با تاکید بر اینکه دریافت خدمات و تسهیلات نیز منوط به دریافت این پروانه فعالیت است، بیان کرد: با توجه به الزام قانونی در این خصوص ارائه هرگونه خدمات از جمله همکاری با دستگاه های اداری، نهادها، صنایع و غیره... مستلزم دریافت مجوز از شهرداری در قالب پروانه های بهره برداری است و عدم ارائه پروانه در قراردادهای حقوقی فی مابین شرکت های حمل و نقل و شخص ثالث می تواند تخطی از قانون تلقی شده و هرگونه تعهد بیمه‌ای از جانب شرکت های بیمه و دیگر مسئولیت های حقوقی از آنها سلب می‌شود.

وی در ادامه گفت : با توجه به پیش بینی قانون در جهت ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های حمل ونقل باری و مسافری درون شهری شهرداری بندرعباس از ابتدای سال جاری اقدام به صدور پروانه های بهره برداری برای شرکت های موردنظر کرده است.

امانی در پایان خاطرنشان کرد : با اشاره به آغاز طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری از سال ۹۵ تاکنون، تعداد ۶۳۲۳ پروانه فعالیت و تعداد ۴۱۹۶ پروانه اشتغال در سازمان صادر شده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: