معاون اجرایی مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در خصوص نظارت بهداشت محیط به اماکن و کلیه مراحل برگزاری کنکور سراسری گفت: مهم‌ترین تفاوت پروتکل کنکور سراسری با کنکورهای قبلی، فاصله داوطلبان از هر طرف دو متر فضا مورد نیاز  است.

مهندس مسعود دادرس با تاکید بر استفاده 30 درصد از ظرفیت سالن های آزمون افزود : مهمترین مسئله ایجاد تهویه مناسب در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا می باشد.

مسئول سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان گفت : کارشناسان بهداشتی در روزهای قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور سراسری، نظارت های لازم بر اجرای پروتکل بهداشتی با حضور فعال؛ در حوزه های امتحانی بر عهده دارند.

مهندس محمدرضا زارعی عنوان کرد: این نظارت ها شامل بازرسی مکان های برگزاری کنکور سراسری ، بررسی تهویه مکان ‌های برگزاری ، بررسی رعایت فاصله گذاری داوطلبین ، ضدعفونی و گندزدایی محیط خواهد بود.

مسئول سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تصریح کرد : در روز برگزاری کنکور  بازرسین در محل حضور فعال داشته و بر آب شرب سرویس های بهداشتی و سایر موارد مرتبط با پروتکل های بهداشتی همانند ، ضدعفونی ، دفع پسماند و زدن ماسک نظارت خواهند داشت.

وی اظهار کرد : زمان برگزاری این کنکور برای اولین بار دو برابر شده و داوطلبان پیش از برگزاری کنکور ، در سامانه خود اظهاری سازمان سنجش و معاونت بهداشت وزارت بهداشت وضعیت سلامتی خود را اعلام خواهند کرد.

مهندس زارعی با اشاره به روند تدریجی افزایش تعداد بیماران کرونایی مثبت در شهرستان بندرعباس بیان کرد : همه داوطلبان باید در استفاده از ماسک ، ضدعفونی کردن دست ها و هشدارها را جدی گرفته و به صورت جدی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: