به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، مهندس فرزاد افشاری در این دیدار ضمن تقدیر از حضور کارکنان اداره کل ، اظهار داشت: بدنه ثبت احوال استان، متشکل از کارشناسان و کارکنانی متخصص و متعهد است که دارای ارج و منزلت بالایی در سیستم هستند.

وی با بیان اینکه اتحاد، همدلی و همپوشانی در امور از مهمترین سرمایه‌ها و داشته‌های هر سازمان و بخش‌های مدیریتی است، اضافه کرد: باید تمام تلاش خود را برای ارتقا هر چه بیشتر حس همدلی و وحدت رویه در ثبت احوال هرمزگان را به کار گیریم.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به شناخت و اشرافیت که به موضوعات مختلف داریم می‌توانیم نوید این را بدهیم که در کنار کارکنان و پرسنل زحمتکش و متعهد سازمان، علاوه بر تحقق اهداف و تعهدات سازمان، شرایط مناسبی را نیز در بعد رفاهی و معیشتی برای کارکنان ثبت احوال در سراسر استان رقم بزنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا علاوه بر رفع مشکلات احتمالی در باب ارتقا رفاهیات نیز موفق عمل کنیم.

در ادامه این دیدار کارکنان و پرسنل اداره کل نیز، ضمن تبریک مجدد انتصاب مهندس افشاری‌نژاد به سمت مدیر کلی ثبت احوال هرمزگان، بیان داشتند که تمام تلاش خود را در کنار مدیر کل جدید ثبت احوال برای موفقیت هر چه بیشتر این مجموعه به کار خواهند گرفت.