به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، سید حسن حسینی افزود : به دلیل بارندگی های مناسب ، بهره گیری از آب سد جگین و شمیل برای آبیاری مزارع و رعایت  اصول فنی، تولید امسال نسبت به سال قبل 10درصد افزایش داشته است.

وی اذعان کرد :شهرستانهای میناب ، جاسک و حاجی آباد قطب های تولید محصولات جالیزی در هرمزگان هستند.

حسینی ابراز داشت : محصولات تولید شده علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به استانهای تهران ، فارس ، اصفهان ، قم و خراسان ارسال می شود.

وی افزود : بخشی از محصولات تولید شده به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق صادر می شود.