به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، هوشنگ ملایی با اشاره به شاخص ترین طرحهای این شرکت اظهار داشت : در راستای برنامه ریزی جهت افزایش میزان ورودی آبخون ها و شارژ منابع آبی مطالعه طرح تغذیه مصنوعی میناب ، لاورمیستان ، دهنگ فتوئیه ،گزیر،کرمون ، دهستان بالا و شهدادی با هدف مقابله با بحران کمبود آب را در دست اقدام داریم.

وی افزود : مطالعه شبکه ( شبکه میناب – شبکه شمیل –کانال سبزپوشان –کانال لایگزال ) ، مطالعه خط انتقال ( مطالعه خط انتقال مکران ( از جگین تا شرق میناب ) از دیگر طرح های در دست مطالعه می باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای در ادامه بیان داشت : جهت احداث سد در استان نیز طرح مطالعه سدهای سدیج – مرک – زرانی – برآفتاب – کمشک – مهران – جاماش – ده شیخ – کل – گابریک و شریفی را پیش رو داریم.

وی گفت : از دیگر طرح های شرکت در حوزه ساماندهی رودخانه می توان طرح مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و ساماندهی مرحله اول به میزان 6000 کیلومتر (تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها حوزه آبریز شرق – حوزه آبریز شمال و غرب) و مطالعه تعیین حد بستر و حریم سوحل دریا ، دریاچه ها و تالابها به میزان 700 کیلومتر : مطالعه و اجرای ساماندهی حدبستر و حریم تالاب بین المللی شور و شیرین و میناب ( خط ساحلی بندرعباس تا بعد از کرگان میناب) – و تالاب گز را نام برد.

هوشنگ ملایی در ادامه با اشاره به ایجاد ظرفیت پتانسیل تامین آب شهرها و صنایع استان افزود : در شرایط کنونی پروژه تجهیز ده حلقه چاه حاشیه سدهای شمیل و نیان – خط انتقال آب شرب از چاههای نیان به خطوط آبرسانی به بندرعباس – نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس از میناب – سیستم پمپاژ و جمع آوری نشتاب پایان سد شمیل – آبرسانی به شهرک صنعتی تیرور – بهینه سازی و نوسازی شبکه آبیاری درجه یک و دو شمال دشت میناب از مهمترین طرح های تامین آب است که در دستور کار و اجرا قرار دارند .